Prijava
   

Muća

Flafičast izraz kojim se opisuje muški polni organ, toliko flafičast da je piša psovka u poređenju s ovim. Ovaj izraz skoro pa isključivo koriste majke u razgovoru sa svojim malim sinovima. Ono što majka želi da izbjegne ovim benignim (neki bi rekli i potpuno gej) terminom je negiranje bilo kakve druge funkcije patke izuzev za pišanje. Ali, avaj, svaki dječak mora postati muškarac. Kad-tad.

- Mama, zašto mi se ukrutila muća kad je pored nas prošla ona lijepa teta?
- Nije to ništa, sine, proći će to samo.