Prijava
   

Mumlanje

Najčešća interpretacija većeg dela pesme na slavljima, mada su zabeleženi i slučajevi na estradi (pokušaji pevanja na stranom jeziku - koji je pevaču potpuno nepoznat). Uglavnom se dešava sa stranim pesmama. Delovi pesme koji su poznati osobi koja je interpretira uglavnom se izvode na sav glas, dok se mumlajuće deonice izvode tiho, gotovo nečujno.

Mmm m mmm mmm čajld
Mm ver born, born tu bi vajld
Vi ken mmm so haj
I mmm mmm m daj.

Born tu bi vaaajld,
Born tu bi vaaajld.

-------------------------------------------------------------------------------------

(Indira objavljuje rat Francuskoj u ime Srbije)
Ovo si proždrnulaaa
to ruga vide ža
dva dupla sam drm’laaa
žene svi torijaaa.
Unoaluj me limijer
Nada karala se,
on se prepo tebe.
‘L t’ on setare te?

Komentari