Prijava
   

Muškarac

Lice u porodici zaduženo da pojede sve što ostane od jela.