Prijava
 1.    

  Najdalji poznati predak/pretkinja u prosečne savremene srpske porodice

  Osnivač prosečne savremene srpske porodice, otac porodične loze, najstariji poznati predak iz još uvek turskoga vremena...
  Prvi poznati predak/pretkinja o kom/kojoj njihovi potomci nešto više znaju pored ličnog imena, makar to bile samo približne godine života oca/majke svoje loze...
  Rodio se u vremenskom periodu, u najboljem slučaju, između 1750. -te i 1775.-te godine, u onom malo lošijem, između 1775.-te i 1800.-te godine, što će reći da je u najbolju ruku bio savremenik sa Aleksom Nenadovićem (~1745-1804), a u najgoru sa Simom Andrejevićem Igumanovim (1804-1882)...

  Bio je to vredan i sposoban čovek sa sela, koji se bavio zemljoradnjom i stočarstvom i znatan deo svega što je imao, sam je stvarao, sem onoga što je kupovao...
  Kako su oni prvi preci koji su upisani u izvorima i bili bitni za svoje potomke, po njima prosečne srpske porodice nose imena - prezimena...
  Ukoliko je taj najdalji poznati predak umro prerano ili prevremeno, ili je supruga istog bila dominantniji karakter od istog, ili većih zasluga za potomke, ona bi postala osnivač porodice...
  Te generacije naših predaka behu hrabri borci za slobodu...

  Od vremena kneza Miloša (1780-1860), do početka treće dekade 21.-og veka, izrodilo se 6-9 generacija potomaka od osnivača porodica...

  Primeri fiktivnih osnivača porodica i njihovih generacija potomaka.

  a) Porodica Petrović.
  Otac loze - Petar Teodorović (1768-1831),
  Koleno 1. - Jovan Petrović (1795-1853) i Stevana (1798-1868),
  / 2. - Dimitrije Petrović (1838-1905) i Ljubica (1843-1918),
  / 3. - Luka Petrović (1869-1945) i Stanija (1873-1952),
  / 4. - Milutin Petrović (1895-1975) i Persida (1899-1983),
  / 5. - Aleksandar Petrović (1921-1993) i Milica (1923-1998),
  / 6. - Slobodan Petrović (1945-2020) i Radmila (1947),
  / 7. - Dragan Petrović (1969) i Vesna (1973) i
  / 8. - Nikola Petrović (1998).

  b) Porodica Jovanović.
  Otac i majka loze - Jovan Petrov Teodorović (1795-1853) i Stevana (1798-1868),
  Koleno 1. - Dimitrije Jovanović (1838-1905) i Ljubica (1843-1918),
  / 2. - Luka Jovanović (1869-1945) i Stanija (1873-1952),
  / 3. - Milutin Jovanović (1895-1975) i Persida (1899-1983)...

  c) Porodica Stevanić.
  Majka i otac loze - Jovan Petrov Teodorović (1795-1853) i Stevana (1798-1868),
  Koleno 1. - Dimitrije Stevanić (1838-1905) i Ljubica (1843-1918),
  / 2. - Luka Stevanić (1869-1945) i Stanija (1873-1952),
  / 3. - Milutin Stevanić (1895-1975) i Persida (1899-1983)...