Prijava

___________________________
___________________________
___________________________
````````````````````````````````````
Naslov:
Веб-сајт „Вукајлија” – речник сленгa, идиомa и изразa. / Veb-sajt „Vukajlija” – rečnik slenga, idioma i izraza.
````````````````````````````````````
___________________________
````````````````````````````````````
Podnaslov:
Osnovni podaci o članovima sajta.
````````````````````````````````````
___________________________
````````````````````````````````````
Odeljak 01.
- Formular.
````````````````````````````````````
Tačka 01. - Osoba, član sajta:
````````````````````````````````````
001.) Pseudonim: Piše na profilu.
002.) Pol: Piše na profilu (Muški).
003.) Država porekla: Prostor nekadašnje Kraljevine SHS (1918–1945), koja je stvorena po zamisli srpskog Đuzepea Macinija (1805–1872), Konstantina Nikolajevića (1821–1877).
004.) Član sajta: Od 102. godine po redu, od završetka I Svetskog rata, preciznije, od 07. 05. 2020. godine. Zbog dobrog humora i zabave, a i voleo bi da ima makar jednu definiciju u odabranim.
___________________________
````````````````````````````````````
Tačka 02. - Opis o sebi:
````````````````````````````````````
Pacifista i hedonista,
koji voli istoriju i druge interesantne teme, zanimljive priče, dobar humor, fazone i umesne šale, čak i na svoj račun.
___________________________
___________________________
````````````````````````````````````
Odeljak 02.
- Priznanja.
````````````````````````````````````
Tačka 01. - Popularnost autora.
````````````````````````````````````
001.) 012. po redu najpopularniji autor 2020. godine.
002.) 008. po redu najpopularniji autor 2021. godine.
003.) ???. po redu najpopularniji autor 2022. godine.
___________________________
````````````````````````````````````
Tačka 02. - Odabrane definicije.
````````````````````````````````````
001.) Prva odabrana definicija, odabrana je 12. 09. 2021. godine. (Značka sa palcem.)
002.)
003.)
004.)
005.)
006.)
007.)
008.)
009.)
010.)
011.)
012.)
013.)
014.)
015.)
016.)
017.)
018.)
019.)
020.)
021.)
022.)
023.)
024.)
025.)
___________________________
___________________________
___________________________
````````````````````````````````````
S. V.: 01. B. ?., 02. D. B., 03. R. B., 04. S. B., 05. B. B., 06. S. B., 07. V. B., 08. V. B., 09. R. B., 10. B. B., 11. Lj. B., 12. V. B., 13. B. B., 14. P. B., 15. P. B., 16. P. B., 17. Z. B., 18. Č. B., 19. Lj. S., 20. J. ?., 21. ?. S., 22. P. D. S. G. B., 23. V. B., 24. V. B., 25. T. ?. Lj. S., 26. Lj. S., 27. G. B., 28. S. B., 29. V. S., 30. B. B., 31. M. B., 32. Z. S., 33. U. S., 34. P. S., 35. D. S., 36. B. S., 37. T. S., 38. N. S., 39. N. S., 40. V. S., 41. R. S., 42. V. S., 43. U. S., 44. D. S., 45. M. S., 46. K. S., 47. U. S., 48. D. S., 49. U. S., 50. V. M., 51. M. M., 52. L. H., 53. S. H., 54. Đ. M., 55. L. M., 56. S. M., 57. S. P., 58. S. V., 59. I. V., 60. V. M., 61. Đ. V., 62. Đ. M., 63. J. M., 64. J. M., 65. I. B., 66. S. B., 67. N. C., 68. R. M., 69. R. B., 70. P. B., 71. S. Š., 72. P. P., 73. N. V., 74. D. O., 75. P. J. S., 76. R. P. A., 77. K. P., 78. J. B., 79. Đ. P., 80. P. G., 81. M. T., 82. M. T., 83. M. T., 84. A. P., 85. M. T., 86. A. T., 87. P. P., 88. A. P., 89. P. P.

?
+964
186
definicija