Prijava
   

namazan

Izraz za osobu koja je lukava, vešta, dorasla situaciji.

- Snimi onog namazanog.