Prijava
 1.    

  Nedojebana Baba

  Endemska vrsta koja svoju seksualnu frustraciju kompenzuje društvenim angažovanjem. U Srbiji se načešće sreće po nevladinim organizacijama (Žene u crnom, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava), ređe po političkim partijama (GSS, G17 +) i manjim pokretima za zaštitu ekologije.

  Interesantno je da se zalaže za ljudska, manjinska, seksualna, životinjska, kulturološka, dečija, penzionerska, pacifistička, mazohistička i ostala prava, mada je u mladosti najčešće bila pripadnik SKOJ-a ili militantni nacionalista i šovinista.

  Kreće se u grupama, ali živi usamljeno. U susretu sa pripadnikom mislećeg dela naroda može biti i agresivna.

  Najčešće nastaje kao posledica velikog stresa ili razočarenja u pogledu svog odnosa prema muškom rodu ili pak dugogodišnje apstinencije od muškarca. To stanje manifestuje stavom: "Svi Muškarci su svinje" - i projekcijama tog stava na ostatak populacije: "Svi Srbi su svinje, Svi oficiri su svinje, Svi seljaci su svinje, Sve svinje su svinje"

  Tipičan primerak je ružan sa velikim nosem i mladežom na licu, ili je mali, zdepast i neugledan, mada neke podvrste mogu poprimiti i druge oblike.