Prijava
   

Nelojalna konkurencija

Čist pleonazam. Shodno tome, lojalna konkurencija bi bila čist oksimoron.

Nelojalna konkurencija - ŠKK, pa kakva bi drugačije bila?
Lojalna konkurencija - ne bih rekao da su konkurencija, pre su poslovni saradnici.