Prijava
   

Nelojalna konkurencija

Osoba ili osobe koje u ulaskom na vrata koja su predviđena za izlaz iz BusPlus obeleženg vozila GSP-a zauzimaju mesta za sedenje.