Prijava
   

Nije tragedija

Razočaravajuća konstatacija vlasnika pogrebne agencije.

Komentari