Prijava
 1.    

  Nu

  Univerzalna, možemo reći i generička, prekodrinska onomatopeja. Kao takva, upotrebljiva je u gotovo svakoj formi razgovora, svakom fizičkom i mentalnom stanju - od duboke žalosti do potpune preldžijske ekstaze. Sinergija njene univerzalnosti i jednostavnosti svaku drugu onometopeju devalvira i baca u drugi plan.

  Primarna upotreba ove onomatopeje pre sveka je bila supstitucija neke pokazne zamenice, no razvojem jezika njena je upotrebna vrednost postala pandan aspirinu - sve leči, svemu služi. U nedostaku reči, ova multifuncionalna onomatopeja će, u kombinaciji s odgoravajućom mimikom, dovoljno kazati sagovorniku.

  - Mama, ova je moja nova djevojka, Mirela...

  - :laktom cima muža: Jovo, nu... Viđe što ti ovaj u kuću doveo?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Nu tamo... Viđe Rajkove žene kako s Manetom gume pumpa.

  - Pumpa, pumpa, a da l' baš gumu?

 2.    

  Nu

  Iznimno praktična šokačka zamena za reč 'pogledaj'.

  "Nu sniga što j' napado."
  -Pogledaj koliko snega je napadalo.