Prijava
 1.    

  O-pleti! U-bodi! O-bori! O-žeži!

  Ne tako tajni pozdrav kojim se šabani služe da potvrde članstvo u šabanskom bratstvu. Ove šifre se mahom koriste prilikom rituala inicijacije u moravac. Otpozdrav predstavlja još jedan uzvik u kom se sabiraju svi opleti i ubodi ovoga sveta.

  "Tamtararamtam-taram-taram...Oooo-žeži!"
  "Ojhaaa!"

 2.    

  O-pleti! U-bodi! O-bori! O-žeži!

  Odbaceni deo stare latinske izreke.

  O tempora, o mores, o pleti, o bori, o zezi, o jha.