Prijava
   

O-pleti! U-bodi! O-bori! O-žeži!

Ne tako tajni pozdrav kojim se šabani služe da potvrde članstvo u šabanskom bratstvu. Ove šifre se mahom koriste prilikom rituala inicijacije u moravac. Otpozdrav predstavlja još jedan uzvik u kom se sabiraju svi opleti i ubodi ovoga sveta.

"Tamtararamtam-taram-taram...Oooo-žeži!"
"Ojhaaa!"

Komentari

Ne koriste šabani ove izraze. Nusmi

Ooo-plusi! (lokalizam)...;)

Hahahahaahaha, Iskusni... ti i tvoji komentari... bolji i od samih definicija :-)