Prijava
 1.    

  O starini srbskog jezika

  Mnoge reči srbskog jezika nastale su podražavanjem glasova u prirodi što u prevodu znači da su ljudi starine svoj jezik kreirali prema zvucima, prercepciji, saznanjima, karakteristikama i ili međusobnim povezanostima pojava, predmeta i bića. Ovakva pojava se skoro uopšte ne susreće u drugim jezicima.

  Imenica Šum nastala je od podražavanja glasova u prirodi š, š, š, š... (,,d"um)
  Sa dodatkom M dobijamo šum a sa drugim dodatcima i druge reči na primer imenicu Šuma.
  Ššššš - zvuk
  U- mesto gde se odvija (u nečemu, u nekome, unutra, u ušima)
  M - meni ili znak potvrde mmm (primio/la k znanju)
  Akcentom se dočarava dugotrajan šum ili kratkotrajan a potpuno kratak je šuš jer je to onda zatvoren krug.
  ,,Šššššuma blista šuma peva." Finska pesma ,,Proleće u šumi" (metsä loistaa, metsä laulaa...)