Prijava
   

Obaveze

Kres varijanta.

- Pa gde nestade sinoć?
- Bila sam prinuđena. Imala sam neke obaveze.