Prijava
   

Obaveze

Najbolji izgovor da se izbegnu iste.

Ne mogu sad da učim, moram da sređujem sobu.

Komentari

Tako je baš u stvarnosti +++

Kad se mora, mora .. pa ne možeš da učiš u neurednoj sobi ... ne možeš da se skoncentrišeš +

Nikako :) Hvala :)