Prijava
   

Obaviti zadatak

Otići u toalet.

- E, aj me sačekajte, moram da obavim jedan zadatak...