Prijava
 1.    

  Obični glagoli sa seksualnom konotacijom

  Ovo nije definicija. Ovo je samo spoznaja praćena nevericom koliki broj sasvim običnih srpskih reči (ovde ću se zadržati samo na glagolima) u svakodnevnom govoru, posebno u pretežno ženskom okruženju, dobija seksualnu konotaciju. Pri tom ne mislim na one glagole koji već imaju nešto bezobrazno u sebi (pamprčiti, tucati, pušiti i slično), već na one koji se dnevno čuju milion puta i potpuno su bezazleni... Osim ako u blizini nemate osobu koja u svemu vidi seks.

  Ući. Izaći. Zaći. Smestiti. Spustiti. Dići. Podići. Pasti. Prskati. Poprskati. Našpricati. Udenuti. Spavati. Staviti. Izvaditi. Uvaliti. Natezati. Nategnuti. Guliti. Guslati. Šegati. Probiti. Ubosti. Nabosti. Probosti. Polivati. Puniti. Trpati. Tovariti. Umočiti. Kliznuti. Priključiti. Prikopčati. Zavariti. Svirnuti. Prosvirati. Svrdlati. Zviznuti. Zveknuti. ...

  Spisak je podložan promenama i dopunama.

  -------
  - A u majčinu, opet je pao!
  - Hihihihihi... Pa šta se to dešava s vama, kolega, mnogo često vam pada. Hihihihhi!
  - Sistem mi je pao, koleginice, sistem, a ne kurac!!! Evo, pogledajte!
  - Iju!!! Obezbeđenjeeee!!!