Prijava
  1.    

    Obiti sef

    Probiti devojku, skinuti joj mrak. Razdevičiti je, oduzeti joj nevinost. Biti joj prvi.

    - Sinoć sam jeb'o Ivanu, nisam ni znao da ću da obijem sef.
    - U je, matora devica.