Prijava
   

Objašnjava kako objašnjava

Kratak opis dobrog predavača.

- Kolega, što ne dolaziš petkom kod Ane na vežbe?
- Ma ne mogu brate, mrzi me, kad već ne upisuje, šta ima da dolazim.
- To ti je medveđa usluga, vredi svaki minut kod nje na vežbama. Objašnjava kako objašnjava, a i prija za oči.
- E što jes, jes, najlepša asistentkinja na fakultetu!