Prijava
   

Objediniti

Kobjasniti i pobediti u jednom. Objedinjuju samo najbolji i najkulji likovi. U nekim situacijama možeš da pobediš, ali ne i da kobjasniš i obrnuto. Onaj ko objedini naziva se Objedinitelj, da, sa velikim O.

- Bolt izleteo pre pucnja, Blejk pobedijo na kraju.
- Jeste pobedijo, ali nije kobjasnijo. Bolt kad pobedi, ujedno i kobjasni, ako me razumeš.
- Taj rad, on odmah objedini.

Komentari

Kako je onda pobedio trku a na 40 meatara pred ciljem već krenuo da širi ruke.
Objedinio +

Kralj Petar I Objedinitelj :)
+