Prijava
   

Obložiti se

Prekomerno konzumirati rakiju komovicu koja je predviđena za obloge.

- Za sve one čiji je moto: malo po sebi, malo u sebe.