Prijava
  1.    

    Obrada dijamanta

    Veština izvlačenja poslednjih kapi majoneza iz pakovanja od 100 grama.