Prijava
   

Obradive površine

Pička.

- Otiš'o sam da orem.
- Šta da oreš u januaru?
- Moldavske obradive površine.

Komentari