Prijava
   

Obrađivati zemlju

Lagati i baviti se raznim mahinacijama zarad što dužeg opstanka na vlasti.

Komentari