Prijava
   

Obrnuta psihologija

Nešto što ne može da upali kod privatnog poslodavca.

Radnik: "Gazda, može veća plata?"
Gazda: "Ne može!"
Radnik: "Gazda, može manja plata?"
Gazda: "Može sinak, što ne bi moglo!"

Komentari