Prijava
   

Obrnuta situacija

Kada gastarbajteri autobusima krijumčare cigarete (naravno reč je o kvalitetnim cigarama) iz BiH i Srbije u EU...
A nekada je bilo obrnuto...