Prijava
   

Obrnuti na vatri

Termički obraditi leš životinje van kujne i tako je prilagoditi ljudskom ukusu.

Odnosi se kako na celu živuljku (ražanj) tako i na komade živuljke (roštilj).