Prijava
  1.    

    Obrnuti na vatri

    Termički obraditi leš životinje van kujne i tako je prilagoditi ljudskom ukusu.

    Odnosi se kako na celu živuljku (ražanj) tako i na komade živuljke (roštilj).