Prijava
   

Od dodatnih funkcija ima SMS i zvanje

Prvobitni modeli mobilnih telefona koji se potpuno razlikuju od današnjih modernih telefona koji su opremljeni raznoraznim dodacima.

-Kakav ti je to telefon, koji je to model?
-Najbolji mogući, od dodatnih funkcija ima SMS i zvanje.

Komentari

šta ćeš više +