Prijava
   

od Horgoša do Dragaša

Opis Srbije korišćen od strane političara tokom devedesetih godina.