Prijava
  1.    

    Od kolijevke pa do groba

    Život jedne gaborke koja već u ranom dijetinjstvu ispunjava sve preduslove jednog groba.