Prijava
  1.    

    Od mojih prijava digao kuću na sprat!

    Jadikovanje studenta sa pozamašnim stažom izlaženja na ispit kod jednog te istog profesora.