Prijava

Najbolje pivo je ono koje podeliš sa samim sobom.

#295
+11857
329
definicija