Prijava

Najbolje pivo je ono koje podeliš sa samim sobom.

#295
+11866
329
definicija