Prijava

Najbolje pivo je ono koje podeliš sa samim sobom.

#295
+11896
329
definicija