Prijava
  1.    

    od pijanog i lud beži

    Još jedan pokazatelj o uticaju alkohola i izazivanju asocijalnog ponašanja od strane istog.