Prijava
  1.    

    od zuba do zuba tri dana jahanja

    izraz za (u najboljem slučaju) razmaknute zube.