Prijava
   

Odabrane definicije

Definicije koje treba naučiti za kontrolni/ispit.

Komentari

Jeste. I u tom slučaju su sve odabrane tako da nema nesporazuma koja treba da bude odabrana a koja ne!