Prijava
 1.    

  Odlepiti k'o Norvežanin

  Sindrom smanjene uračunljivosti i porasta agresije koji nastaje u kontaktu pojedinca sa sistemom, najčešće oličenom u nj.k.v. Šalteruši.

  Odsustvo svake, pa i one elementarne logike i smisla, neljubaznost, proceduralni besmisao i ogroman jaz između pravednosti, pravde i prava u pojedincu izazivaju užasan osećaj osujećenosti, koji se dalje razvija u bol, iz kojega proizilazi bes. Korak od besa do agresije je malen i sasvim elementarno logičan.

  Ja, MrGud MrGudović, rođen divnog jesenjeg dana godine 1982. u ex-SFRJ, sa stanom u Bloku, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, dajem sledeću

  I Z J A V U:

  - Da se od navedenog datuma NIJEDNOM više nisam RAĐAO, nijednog drugog dana, ni u jednom drugom mestu, ni od kojih drugih roditelja, ni sa jednim drugim imenom;

  - Da su podaci u izvodu iz MK rođenih datiranog april 2003. godine - potpuno ispravni, precizni, validni i u ovom trenutku i vo vjeki vjekov', amin, obzirom da se neće menjati dok ne crknem;

  - Da još uvek nisam crk'o, jer mogu da stojim u redu i generalno vrlo prihvatljivo mirišem, a i da jesam crkao - to samo potvrđuje činjenicu da sam se i rodio;

  - Da je shodno paragrafu 3 ove izjave, predmetni izvod iz MK rođenih izdat 2003. potpuno validan dokument i kao takav MORA biti prihvaćen od nadležnih polnih bradavica-tojest-organa ove banana-kvazi-nazovi-šatro-gistro-(s*rem-ti-se-u)-države;

  - Da je krajnje vreme da gorenavedeni paraziti-tojest-organi podrane u pet ujutro, uzmu broj, pripreme dokumentaciju i budu nasađeni na neomašćeni kolac, nakon čega će odgovarajući organ utvrditi da im fali jedan papir i shodno tome, zajedno sa kocem - uputiti ih na lomaču na trgu Terazije u Beogradu. Gde će morati da sačekaju u redu, jedno večnost ili dve.