Prijava
   

odlepiti

zanemariti ograničenja

U početku nije bilo ništa, a onda su skroz odlepili...