Prijava
  1.    

    Odložiti plaćanje

    Izbeći osvetu, eskivirati je.

    - Platiće mi kurva kad-tad što me je izmuzla i pobegla sa onim smradom!