Prijava
  1.    

    Odlučio kao u dispozitivu

    Nedokazan, tvrdoglav čovek.

    Smatrao sam da primer nije potreban, a svaki komentar u vidu predloga je dobrodošao.