Prijava
   

Odlučiti

Odbiti od sise.

Jedva sam odlučila ovog mog od sise, da dojim decu u porodilištu lakše bi mi palo.

Komentari

Defka nije nešto, ali me je nekako nasmejala.
Plus

hteo da definišem kad ono ima.
+