Prijava
   

Odmahnuti rukom

Imati neizdrživ bol u kurcu za nečije reči i postupke.

Inzagi je pao u šesnaestercu uz jauke kao da ga kolju. Kolina je samo odmahnuo rukom .