Prijava
 1.    

  Odo da vidim ima li me tamo

  Izgovor za izvlačenje iz pakla razgovora sa osobom čiji je koeficijent inteligencije ravan ili manji težini iste.

  A: Čija ti je to slika na pozadini telefona?
  B: Če Gevarina.
  A: A ko ti je to?
  B: Ujak.
  A: A što nisi slikao u boji?
  B: Molim!? E odo do parka, da vidim ima li me tamo.