Prijava
  1.    

    Odo ja , doći ću brzo !

    Zajeb roditelja najčešće korišten kako bi se što prije izašlo iz kuće bez detaljnog objašnjavanje, gde ćete, kada ćete, kako ćete i sa kime ćete !