Prijava
 1.    

  Određena stručna sperma

  Ono čime se hvali, ponosni, otac, kad vidi svoje dijete uspješno u porodičnom poslu.

  O: Vid' ga, kako je uvatio, uh! Tako je sine! Pa na mene je. Vazda smo najbolji u selu bili u ovome. To ti je ta određena stručna sperma.
  P: Geni su čudo.
  O: Dabome da je genije. Ženo, dones' mu sledeću svinju, s ovom je završio.