Prijava
  1.    

    Odredjivanje porekla proizvoda

    Obično se vrši preko reklama, ako već nije napisano odakle je.

    Ako je u reklami napisana cena, naš je, ako ne proizvod je stran.