Prijava
   

Odredjivanje porekla proizvoda

Obično se vrši preko reklama, ako već nije napisano odakle je.

Ako je u reklami napisana cena, naš je, ako ne proizvod je stran.