Prijava
   

Odsvirati nokturno

Izvršiti uklanjanje ostataka hrane, zapalih između crnih i belih dirki (zubekanje sa i bez karijesa), korišćenjem trofunkcionalnih (čačkanje nosa, uha ili zuba) rožnatih tvorevina na malim prstima.