Prijava
  1.    

    Odsvirati nokturno

    Izvršiti uklanjanje ostataka hrane, zapalih između crnih i belih dirki (zubekanje sa i bez karijesa), korišćenjem trofunkcionalnih (čačkanje nosa, uha ili zuba) rožnatih tvorevina na malim prstima.